22 308 55 88,
PL | EN

Nasz zespół

Adam Pacuski

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, w szczególności w prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz kwestiach dotyczących organizacji zbiorowego zarządzania. W Kancelarii odpowiada za rozwój praktyki z zakresu ochrony własności intelektualnej.

Posiada bogate doświadczenie w negocjacjach umów z tzw. dużymi użytkownikami działającymi na rynku praw autorskich. Prowadzi spory sądowe z zakresu własności intelektualnej oraz projekty z zakresu restrukturyzacji podmiotów w trudnej sytuacji ekonomicznej obejmujące m.in. pomoc prawną w kwestiach związanych z uregulowaniem stanu prawnego i obrotem nieruchomościami. Współpracował również z syndykami masy upadłościowej przy restrukturyzacji upadłych przedsiębiorstw oraz z zarządcą komisarycznym przy projekcie sanacji przedsiębiorstwa państwowego.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również aplikację sędziowską.
Wykładowca w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i na studiach podyplomowych przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

email: adam.pacuski@arpa.pl
tel.: +48 66 373 82 92
tel.: +48 22 308 55 88