22 308 55 88,
PL | EN

Rząd reaguje na kłopoty przedsiębiorców

Pakiet ratunkowy dla gospodarki

W środę podczas konferencji prasowej Prezydent i Premier wspólnie przedstawili założenia antywirusowego programu rządu nazwanego tarczą antywirusową.

Główne założenia pakietu rządowego na walkę z kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa przedstawione na konferencji zawarte zostały w pięciu punktach, nazwanych filarami:

Pierwszy filar – ochrona miejsc pracy i obywateli. Zakładany całkowity koszt to 30 mld zł. W przedsiębiorstwach z problemami (tzn. w których obroty spadły w ciągu miesiąca o 25 proc. lub 15 proc. w ciągu dwóch miesięcy), Państwo ma przejąć finansowanie wynagrodzeń na poziomie 40 proc. do wysokości przeciętnej płacy w gospodarce, pozostałe 40 proc. musi pokryć pracodawca przy jednoczesnej zgodzie pracownika na obniżenie pensji o 20 procent. Warunek jest jeden – firma nie może zwalniać pracowników. W przypadku niemożności prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo i zastosowania tzw. postojowego, dopuszczalne będzie ograniczenie płac do połowy, a Państwo pokryje ubytek do wysokości 130 proc. zasiłku dla bezrobotnych. Dla samozatrudnionych i osób na umowach cywilnoprawnych przewiduje się w przypadku spadku dochodów rekompensatę w wysokości do 2 tyś. złotych brutto miesięcznie. Rozwiązania te finansowane mają być przez FGŚP przez okres do trzech miesięcy. Proponuje się także wydłużenie zasiłku opiekuńczego dla rodziców o kolejne 14 dni i uchwalenie ustawy dotyczącej walki ze zbyt wygórowanymi cenami.

Drugi filar – jego celem jest bezpieczeństwo przedsiębiorstw i tu przewidywany koszt wynosi 73 mld zł., z czego 5 mld zł. jako wydatki, a pozostała kwota jako pomoc płynnościowa. Ma obejmować ułatwienia w uzyskiwaniu gwarancji bankowych, ułatwiania w obsłudze leasingu operacyjnego dla sektora transportowego i mikropożyczki do 5000 zł. . Małe i średnie firmy dostaną możliwość przedłużenia kredytów obrotowych oraz uzyskać nowe finansowanie zabezpieczone w 80 procentach gwarancjami de minimis BGK (dotychczas gwarancja tego typu była do wysokości 60 procent kwoty kredytu). Jednocześnie znosi się opłatę prowizyjną od takich gwarancji (do tej pory wynosiła 0,5 procenta kwoty kredytu). Również Polski Fundusz Rozwoju ma pomóc większym firmom nie posiadającym zdolności kredytowej: poprzez obejmowanie udziałów bądź emisję obligacji. Agencja Rozwoju Przemysłu ma zająć się refinansowaniem obecnych umów leasingowych firm transportowych i będzie im mogła proponować przesunięcia rat leasingowych, a Fundusz Pracy ma sfinansować mikropożyczki do 5000 zł. Umożliwione zostanie ubieganie się o przesunięcie płatności składek na ZUS bez żadnych opłat, również za luty, marzec i kwiecień, a kluczowym w tym przypadku będzie wykazanie w jaki konkretnie sposób zaistniała sytuacja wpłynęła na brak możliwości opłacenia składek.

Trzeci filar dotyczy wsparcia dla służby zdrowia na którą ma zostać przekazana kwota 7,5 mld złotych.

Czwarty filar ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu finansowego, a dotyczyć ma zabezpieczenia lokat, depozytów, wpłat i wypłat. W jego ramach mają zostać podjęte wspólne działania NBP i KNF.

Uzupełnieniem działań ma być piąty filar w postaci inwestycji publicznych. W jego ramach ma zostać utworzony Fundusz Inwestycji Publicznych pozostający w gestii Premiera. Środki w wysokości 30 mld. złotych mają być przeznaczone na cyfryzację, drogi, oraz przebudowę infrastruktury.

Rozwiązania te według zapowiedzi mają wejść w życie w przeciągu dwóch tygodni. Monitorujemy sytuację prawną na bieżąco i w razie pytań zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.