22 308 55 88,
PL | EN

Co nowego?

Aktualności | Artykuły | Porady

Fundacja Rodzinna - projekt ustawy

Na stronach RCL ukazał projekt ustawy o fundacjach rodzinnych z założeniem wejścia w życie od 1 stycznia 2022 r. Według projektodawcy ma ona służyć rozwiązaniu problemów związanych z planowaniem sukcesji w firmach rodzinnych.

 

26/03/2021Czytaj więcej

O rachunkach i muzyce

Wraz z wejściem w życie przepisów ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, zagadnienia wysokości opłat przy korzystaniu z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych zyskały na aktualności. Na taki stan rzeczy miały wpływ dwa zdarzenia: ...

04/08/2020Czytaj więcej

COVID, roszczenia, odpowiedzialność

W mediach pojawiły się publikacje dotyczące powództw przedsiębiorców przeciwko Skarbowi Państwa o naprawienie szkody spowodowanej niewprowadzeniem stanu klęski żywiołowej. Należałoby się więc zastanowić między innymi nad podstawą wysuwania tego rodzaju roszczeń oraz zakresem ewentualnej odpowiedzialności.

 

 

28/05/2020Czytaj więcej

O skuteczności cofnięcia zgody na nadawanie

Protesty artystów i producentów przeciwko nadawaniu w radiowej Trójce utworów, do których przysługują im prawa majątkowe i żądania zaprzestania ich emitowania zwracają uwagę nie tylko na problem cenzury w mediach, ale także na zagadnienia związane z możliwością skutecznego bieżącego wpływania przez uprawnionych z praw własności intelektualnej na to, gdzie pojawiają się takie utwory.

19/05/2020Czytaj więcej

Opłata smartfonowa

Skutkiem epidemii COVID-19 jest całkowity zakaz organizowania wszelkich imprez gromadzących liczniejszą publiczność, w tym koncertów muzycznych, eventów, wydarzeń klubowych czy spektakli teatralnych. Na planach filmowych...

22/04/2020Czytaj więcej

COVID-19

Szanowni Państwo, oferujemy swoją pomoc w niepewnej i zmieniającej się sytuacji, w jakiej jeteśmy w związku z pandemią koronawirusa COVID-19. Dynamika rozwijania się i jej długotrwałość wpływa na funkcjonowanie wszystkich przedsiębiorstw działających na rynku usług branży eventowej. To tę branżę najszybciej dotknęły zakazy i obostrzenia. Dlatego proponujemy podjęcie jak najszybszych działań w celu ograniczenia niekorzystnego wpływu epidemii na Państwa biznes.

04/04/2020Czytaj więcej

Radio w aucie

W przypadku wynajmowania klientom przez operatora floty samochodowej pojazdów wyposażonych w odbiorniki radiowe nie ma podstaw do dochodzenia od tego operatora wynagrodzenia z tytułu publicznego udostępniania utworów.

02/04/2020Czytaj więcej

Antytarcza kryzysowa

Przewidziany w tej ustawie pakiet ratunkowy, to w rzeczywistości niewielkie w stosunku do realnych potrzeb świadczenia w zakresie odroczenia terminów płatności niektórych zobowiązań lub przyznania jednorazowej i bezzwrotnej pomocy finansowej.

26/03/2020Czytaj więcej

Pakiet ratunkowy dla gospodarki

Główne założenia pakietu rządowego na walkę z kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa przedstawione na konferencji zawarte zostały w pięciu punktach, nazwanych filarami:

19/03/2020Czytaj więcej
[1] 2