22 308 55 88,
PL | EN

Adam Pacuski z Wydawnictwem CH Beck!

Adam Pacuski z Wydawnictwem CH Beck!


Żadna z pozycji dostępnych na rynku nie porusza zagadnień, które zostaną przedstawione w treści prezentowanej publikacji w takim (kompleksowym) ujęciu. Publikacje te mają przeważnie charakter komentarza do ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi lub ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Natomiast tematyka mająca praktyczne znaczenie dla negocjowania w dobrej wierze umów z organizacjami zbiorowego zarządzania i ich pozycji w świetle prawa konkurencji jest rozproszona po publikacjach zasadniczo nie związanych z prawem własności intelektualnej, albo też uważanych za niezwykle profesjonalne. Zapraszamy do lektury!