22 308 55 88,
PL | EN

Zakres usług

Ochrona środowiska

… analizy prawne, oceny inwestycji oddziaływania na środowisko, postępowania przed organami administracyjnymi i sądowymi, szkody w środowisku w sprawach z zakresu ochrony środowiska;