22 308 55 88,
PL | EN

Pomoc prawna

COVID-19

Szanowni Państwo, oferujemy swoją pomoc w niepewnej i zmieniającej się sytuacji, w jakiej jeteśmy w związku z pandemią koronawirusa COVID-19. Dynamika rozwijania się i jej długotrwałość wpływa na funkcjonowanie wszystkich przedsiębiorstw działających na rynku usług branży eventowej. To tę branżę najszybciej dotknęły zakazy i obostrzenia. Dlatego proponujemy podjęcie jak najszybszych działań w celu ograniczenia niekorzystnego wpływu epidemii na Państwa firmę i skorzystanie z usług naszej Kancelarii w zakresie analizy umów pod kątem:

 

  • skutecznego dochodzenia roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy 
  • skutecznego zabezpieczenia interesów Państwa w szczególności zapisów umownych dotyczących modyfikacji za szkody spowodowane przez niewykonanie lub nienależyte ich wykonanie
  • możliwości poprawy płynności finansowej poprzez renegocjowanie obowiązujących umów a także działania restrukturyzacyjne
  • pomocy w celu otrzymania dofinansowania w ramach rządowych pakietów pomocowych dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich firm
  • wniosków do ZUS o odroczenie czy też zwolnienie z płacenia składek.