22 308 55 88,
PL | EN

Zakres usług

Spory bankowe

… roszczenia z umów kredytowych i pożyczek, zabezpieczenia, zapłata i egzekucja, obrót wierzytelnościami, restrukturyzacja zadłużenia;