22 308 55 88,
PL | EN

OBSZARY PRAKTYKI

Zakres usług

Nowe technologie
... doradztwo w zakresie własności intelektualnej, modelowanie procesów biznesowych w zakresie nowych technologii, ulga B+R oraz tzw. IP Box

Prawo autorskie i prawa pokrewne
… ochrona znaków towarowych, reprezentacja w sprawach o naruszenie praw własności intelektualnej, przenoszenie praw autorskich i pokrewnych, ochrona treści w publikatorach, ochrona dóbr osobistych

Branża kreatywna
… negocjacje stawek, obsługa umów, tworzenie regulaminów, wsparcie przy organizacji imprez masowych, dochodzenie zapłaty za wykonane usługi i należnych odszkodowań